Wirtualne Duchy Sętala

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe Nieformalna Grupa z Sętala odniosła duży sukces. Wokół świetlicy wiejskiej i parafii pw Świętego Mikołaja zebrała się dynamiczna grupa aktywnych dorosłych , której główną ideą jest poprawa sytuacji młodych mieszkańców tej wsi. Dobrymi duszami projektu są: Danuta Kowalska, miejscowa bibliotekarka oraz ks.Tomasz Stempkowski. Wspiera ich blosko 10 osobowa grupa wolontariuszy- mieszkańców wsi. Napisali wspólni projekt i pozyskali dotację z Programu Równać Szanse i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 7000 zł.
Misją projektu Wirtu@lne duchy Sętala jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez połączenie wiedzy historycznej z nowoczesnymi technologiami oraz nauką języków obcych. Ta karkołomna kombinacja ma sens! Dzięki osobom, tworzącym grupę realizatorów projektu: nauczycieli, animatorów kultury, dziennikarzy, informatyków, rodziców, native-speakerów a nawet naszego księdza proboszcza, mamy zamiar po pierwsze: stworzyć dla młodych ciekawą ofertę zajęć w świetlicy wiejskiej; dać im nowe umiejętności: zarówno związane z historią, jak: dokumentowanie, katalogowanie, wiedza o miejscu, w którym żyją; jak też związane z komputerem, multimediami, Internetem.

Opis GruB aus Sussental W ramach projektu uruchomione zostały następujące działania cykliczne: Sętal Ghostbusters- łowcy duchów historii - grupa zajmująca się zbieraniem opowieści, wywiadów, tropieniem w archiwach i Internecie informacji związanych z Sętalem i jego mieszkańcami. (spotykamy się w piątki)) 3-języczna (polsko-niemiecko-angielska) Pracownia Korespondencji penetruje pod okiem native speakerów zasoby Internetu i archiwów (np. księgi parafialne w jęz. niemieckim), a poprzez strony takie jak

www.trees.pl, ww.genealogiapolska.pl, www.moikrewni.pl , -poszukuje losów najsłynniejszych rodów sętalskich (wg nazwisk umieszczonych na najstarszych tablicach nagrobnych) oraz losów rodów uczestników projektu, z których to żyjącymi często za granicą przedstawicielami nawiążemy kontakt mailowy. (Warmia to kraina wędrowców) . (spotykamy się w piątki) Multimedialna Pracownia Dokumentatorska - jej zadaniem jest budowa naszej strony internetowej, realizacja filmów/kreskówek na podstawie opowieści zebranych przez sekcję Sętal Ghostbusters, przygotowanie multimedialne prezentacji filmowej na podsumowujące projekt widowisko historyczno-multimedialne NOC DUCHÓW. Tu uczymy się również obsługi komputera i różnych programów.
Uczestnicy projektu wezmą udział w: - warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków pod nazwą:" Niezbędnik dokumentatora historii", - warsztatach Mapa wędrowców - ukazujących skąd przybyli-dokąd wyjechali-gdzie żyją ludzie związani z Sętalem; - nauczą się robienia wywiadów pod okiem doświadczonego radiowca (Warsztat Wywiadowczy); - przygotują widowisko historyczno-multimedialne Noc Duchów i zaproszą na nie mieszkańców społeczności lokalnej, samorządowców i media. -Powstanie również broszura/wkładka do lokalnej Gazety Dywickiej dokumentująca działania i efekty projektu, przygotowana przez wszystkie sekcje.